Västkustens folkbåtsflottilj ... 2002

Västkustens folkbåtsflottilj ... 2002

Tisdagssegling 1 020507

- Så var säsongen 2002 äntligen igång. Inte för alla dock, de flesta står uppenbarligen fortfarande kvar på land. Tre entusiaster hade dock mött upp denna fantastiska vårkväll. 18 grader i luften och vind 1-3 m/s från varierat håll. Staren togs av 1314 Utbult som snyggt och effektivt stängde 1362 Wramner från att komma in vid lovartsflaggan. Wramner fick göra ett nytt försök och tappade då även 1359 Fälth. Kort sträckbog söderöver till grön prick därefter NV ut i hamninloppet.
Ställningen oförändrad efter första "kryss". Vad som sen skulle bli en läns in mot start/mål området blev med vindens nyckfulla hjälp en slör där 1362 Wramner lyckas med sin överbåge segla runt och om de andra. 2:a varvet och Wramner väljer att slå direkt vid gröna pricken för att söka sig ut i hamninloppets västgående ström med 1314 - Utbult hälarna. 1359 Fälth ligger kvar längre på styrbordsbogen och får ett renare spår när han sen slår. Mer fri från IF båtarnas skitvind lyckas han vara 4 båtlängder före 1362 Wramner när de möts. 1314 går för långt ut i hamninloppet trots det bleka vattnet där och får tvärstopp.
Sista länsbenet in 1362 Wramner får omedelbart kontakt i lä med 1359 Fälth. Wramner lyckas dock inte få tillstånd tillräcklig separation och kommer inte om. Väljer att gippa för att sen 75 meter från C-flaggan komma upp i lovart om Fälth med bättre fart och är därmed förbi. Rundningen av C-flaggan blir en lång historia med drift i strömmen.
15 minuter senare kommer dock vinden tillbaka från SV och 1314 som nu har bra fart under kölen närmar sig Fälth. Han klarar dock av att hålla undan de sista metrarna och mot 1362 Wramner kunde ingen göra något denna kväll.

Vid tangenterna
Peter Källström SWE 1301 för tillfälligt ombord ........

Resultat segling 1

1, 1362 Wramner
2, 1359 Fälth
3, 1314 Utbult

Tisdagssegling 2 020514

Högtrycket öster om oss ligger fortfarande kvar, eller kan det vara ett nytt ? Nåväl, mjuka, lätta vindar från O / SO 2-3 m/s kommer att prägla även denna kväll. Fem båtar har mött upp och 1314 Utbult håller sig även denna tisdagskväll först framme i starten. 1362 Wramner lite längre ner på linjen följd av 1359 - Fälth längst ner i lä. 830 -Aebeloe valde att gå på en styrbordsbog innan starten och hamnar längst upp i lovart efter sitt slag med 1270 - Hansson strax akter om sig. Vinden vrider 1-2 hack mot ost strax efter starten och gör vägen till första märket till en sträckbog. De båtar som känner sig tvingade att slå blir ohjälpligt efter. Det kostar skjortan att slå i denna lätta vinden och än dyrare blir det om den nya bogen bär bort från märket. 1314 rundar först följd av 1362 som har innerplats på 830 - Aebeloe, som har kommit starkt på den sista biten mot märket från sin lovartsposition.
Vinden går över ytterligare ett hack på ost så nu återstår det bara att åka fram och tillbaka. Då händer det inte mycket. 830 lyckas segla om 1362 på slören och 1314 lyckas missa att segla över start- och mållinjen efter första varvet. En groda alla gjort någon gång.

Så i mål är ställningen

1. 830 - Aebeloe
2. 1362 - Wramner
3. 1270 - Hansson
4. 1359 - Fälth
5. 1314 - Utbult (DSQ)

Sammanlagt efter 2 seglingar

1. 1362 - Wramner 3p
2. 830 - Aebeloe 5p
3. 1359 - Fälth 6p
4. 1270 - Hansson 7p
5. 1314 - Utbult 8p

Tisdagssegling 3 020521

Resultat tisdagsegling nr3 den 21 maj
1. 1314 - Utbult
2. 1270 - Hansson
3. 1301 - Källström
4. 830 - Aebeloe
5. 1282 - Nordmark
6. 1362 - Wramner
7. 1359 - Fälth

Sammanlagt efter 3 seglingar
1. 1314 - Utbult 9p
2. 1362 - Wramner 9p
3. 830 - Aebeloe 9p
4. 1270 - Hansson 9p
5. 1359 - Fälth 13p
6. 1301 - Källström 13p
7. 1282 - Nordmark 15p

Resultat Vårregatta

1. 1301 - Källström
2. 1270 - Hansson
3. 1362 - Wramner
4. 1359 - Fälth

Sammanlagt efter 4 seglingar
1. 1270 - Hansson 11p
2. 1362 - Wramner 12p
3. 1314 - Utbult 14p
4. 830 - Aebeloe 14p
5. 1301 - Källström 14p
6. 1359 - Fälth 17p
7. 1282 - Nordmark 20p

Tisdagssegling 4 020528

Äntligen en tisdag som bjöd på lite vind. 5-7 m/s från ost, regntunga skyar och 16 grader varmt. Kort halvvindsbog norrut mot C-flaggan och starten tas av 1301 Källström längst ner i lä med 1270 Hansson i lovart och 1359 Fälth i mellan de bägge, strax akter om. Gipp vid C-flaggan (där 1314 Utbult seglar in i låringen på1359 Fälth så att flisorna ryker) och lång läns västerut, genom Framarnas kummel och ut till farleden. Här finns det två vägar att gå. 830 Aebeloe, som går riktigt fort på länsen, väljer den södra vägen ut och tjänar på det. 830 rundar först följd av 1301 och 1270. Frågan är nu vilken väg man skall gå in. Genom Framarnas eller den södra vägen. Alla IF båtarna utom en väljer Framarnas. 1301 är snart förbi 830 och lägger sig och bevakar honom och 1362 Wramner. 1270 väljer södra vägen. Det blir ett antal slag igenom Framarnas då strömmen sätter till och 1270 som kunde segla mer ostört och göra färre slag är uppe och nästan ikapp 1301. 1270 har kontroll av styrbordssidan av banan och tvingar 1301 att slå ett ofördelaktigt slag norrut. 1270 är förbi med nån båtlängd. 830 och 1362är inbegripna i en tät duell där placeringarna växlar. Läns ut igen där 830 visar sin fart och knappar in på ledarna och rundar som 3:e båt. Sista kryssen in blir ett bevakningsuppdrag för 1270 som slår på 1301 och håller honom bakom sig. 830 går för långt norrut och får se sig slagen av inte bara 1362 utan även 1359 Fälth och 1314 Utbult. 1282 som hade så fin fart förra sommaren har ännu inte hittat inställningarna på båten - men det kommer säkert.

Resultat segling 5
1. 1270 - Hansson
2. 1301 - Källström
3. 1362 - Wramner
4. 1359 - Fälth
5. 1314 - Utbult
6. 830 - Aebeloe
7. 1282 - Nordmark

Sammanlagt efter 5 seglingar
1. 1270 - Hansson 12p
2. 1362 - Wramner 15p
3. 1301 - Källström 16p
4. 1314 - Utbult 19p
5. 830 - Aebeloe 20p
6. 1359 - Fälth 21p
7. 1282 - Nordmark 27p

Tisdagsegling nr 5 den 4 juni

Ännu en segling i lätt vind och varmt vackert väder. 1-4m/s från ost och avtagande. 1270 och 1362 valde styrbordsbog utefter linjen vid starten och hindrade bl a 1301 effektivt från att starta för babord. För vår del blev det ett kort slag mot land vilket tvingande 1270 att gå ytterligare närmare Långedragslandet. Till hans fördel skulle det visa sig då medströmmen var stark närmast piren denna dag. Första märket rundades först av 1270 följd av 1301 och 1282. 1270 behöll sen sin ledning ända till sista länsen då han för ett kort ögonblick fick se sig omseglad av 1301 som dock blev ordenligt läad av Börjessons utflyktsbåt med räkfrossa ombord. Längre ner i fältet växlade platserna mer och 1314 seglade upp sig och 1282 ner sig i den altt mer avtagande vinden. Sista metrarna upp till mållinjen blev en låååång resa.
Vid pennan FS 1301

Resultat segling 6
1. 1270 - Hansson
2. 1301 - Källström
3. 1314 - Utbult
4. 1362 - Wramner
5. 1282 - Nordmark
6. 1359 - Fälth

Sammanlagt efter 6 seglingar
1. 1270 - Hansson 13p
2. 1301 - Källström 18p
3. 1362 - Wramner 19p
4. 1314 - Utbult 22p
5. 830 - Aebeloe 27p
6. 1359 - Fälth 27p
7. 1282 - Nordmark 32p

Tisdagsegling nr 6 den 11 juni

Regntunga skyar över Långedrag. Vind från SW 2-4 m/s och avtagande. 1270 tar starten följd av 1301 och 830. 1359 är för het i lovart och får runda om eftersom han inte blir insläppt vis flaggan. 1270 rundar kryss märket följd av 830 som har gått bra i mitten av banan. Länsen blir odramatisk 1270 håller väl undan i täten och det ända som händer är att 1314 och 1359 kommer i kapp 1301. 2:a kryssen och 1270 kan segla på säkerhet västerut för att möte strömmen som tar dem till märket. 1301 chansar och försöker slå på skiften i mitten av banan men den svaga vinden gör slgen för dyrbara. I toppen är det odramatiskt men striden om 3:e platsen är dessto intensivare. Vid kryssmärket är både 1359 och 1314 förbi 1301. På länsen ner seglar dock 1301 om först 1314 och sen genom några gippar har de tagit sig förbi 1359. 1314 fick dock här eget spår och kunde runda länsmärket som 3:e båt. Detta var vårens sista tisdagssegling och skall man summera så är väl 1270 den enda som hittat farten. 830 går oxå bra i lättare vindar medan övriga får skruva vidare.

Resultat segling 7
1. 1270 - Hansson
2. 830 - Aebeloe
3. 1314 - Utbult
4. 1301 - Källström
5. 1359 - Fälth
6. 1362 - Wramner

Sammanlagt efter 7 seglingar
1. 1270 - Hansson 14p
2. 1301 - Källström 22p
3. 1362 - Wramner 25p
4. 1314 - Utbult 25p
5. 830 - Aebeloe 29p
6. 1359 - Fälth 32p
7. 1282 - Nordmark 39p

bild: folkbåt på marstrandsfjorden

SM och 60-års jubileum i Marstrand.

Gästerna satte oss på plats !
Danskarna och tyskarna visade oss hur man seglar Folkbåt fort - och rätt. Segrade gjorde Kim Fogde från Kastrup med danskt på 2:e och tyskt på 3:e plats.
Direkta fartskillnader kunde vi inte uppfatta men deras vägval på den nyckfulla Marstrandsfjorden visade sig vara de rätta veckan igenom.
SM avgjordes under 11 seglingar i skiftande förhållanden även om blåsten var den vädertyp vi fick känna av mest så nog var det en värdig mästare.
Bäste svensk blev Donald Bratt från Stockholm och Vikingarnas SS.